Category: THỂ THAO

Tư vấn Tâm lý học là một chuyên khoa trong tâm lý học chuyên nghiệp duy trì tập trung vào việc tạo điều kiện cho các hoạt động cá nhân và giao tiếp giữa các cá nhân trong suốt cuộc đời. Chuyên khoa đặc biệt quan tâm đến các mối quan tâm tình cảm, xã hội, nghề nghiệp, giáo dục, y tế, phát triển và tổ chức.

Xem thêm: Tư vấn dạy con tuổi mới lớn dành cho các bậc cha mẹ