Chính sách tiền tệ không thể làm việc một mình tai iwin

“Chính sách tiền tệ không thể làm việc một mình. Chính sách tài chính tai iwin bây giờ là thu hẹp ở nhiều nền kinh tế lớn. Kết cấu đà cải cách đã chậm lại. ”

John McDonnell, Thủ tướng bóng, cho biết: “Các OECD là chính xác để tư tai iwin vấn, như lao động đã được tranh luận trong nhiều tháng, mà chúng ta cần phải tăng cường đầu tư. Hiện là quyền đầu tư tại trong tương lai của chúng tôi trong cơ sở hạ tầng rất cần thiết, vì vậy mà chúng ta tránh trả tiền nhiều hơn vào một ngày sau đó vì thiếu cơ hội này.

tai iwin

“Nhưng sự thật là kể từ khi bước số 11, George Osborne không đưa tiền của mình, nơi miệng của ông là về chi tiêu cơ sở hạ tầng. Ông cắt giảm mức độ đầu tư ở Anh với đầu tư cơ sở hạ tầng thiết để rơi như một phần của GDP, và ông Tải iWin Java đã cho phép đường ống Cơ sở hạ tầng để trở thành bị chặn với chỉ 9% của các dự án được liệt kê như là bắt đầu. ”

Một phát ngôn viên của Kho bạc cho biết: “Lời khuyên của OECD đến Vương quốc Anh đã không thay đổi: chúng tôi có chiến lược kinh tế đúng đắn và đã đạt được tiến bộ đáng kể trong năm năm qua.”

tai iwin

OECD giảm 2016 dự báo tăng trưởng toàn cầu của mình bằng 0,3 Tải iWin 299  điểm xuống còn 3%, để lại nó không thay đổi vào năm 2015 – năm yếu nhất cho hoạt động toàn cầu trong nửa thập kỷ. Nó cũng cạo 0,3 điểm ra dự báo năm 2017 của nó, giảm nó xuống còn 3,3%.

You might also like

Leave a Reply