Đáng lẽ tôi phải linh cảm trưốc rằng Angie sẽ là một địa ngục cho tôi dân tộc thái

Một sô khách mòi đi dạo quanh quẩn. Đâu đó có tiếng một người đàn bà cười.

Đáng lẽ tôi phải linh cảm trưốc rằng Angie sẽ là một địa ngục cho tôi.

Đáng lẽ tôi trôn đi từ lúc ấy. Linh tính của tôi đă bỏ tôi. Tôi tách ra, tôi dân tộc tày thích cái giới quen dân tộc tày thuộc của nàng, nó đầy huyền bí đốĩ vối tôi. Chúng tôi băng qua bãi cỏ hưống về phía một chiếc bàn đơn độc. : – ,Tôi là một linh hồn lang thang – Nàng nói. Và chắc chắn đây là chuyện sai lầm. Tôi tin vào các điềm triệu, tưống sô, tin cả vào bùa phép. Cuộc gặp gõ dân tộc thái giữa chúng ta dân tộc thái có thể do một lực lượng siêu nhiên nào đó định sẵn.

Nàng quay, sang phía tôi :
– Sao anh không bao giò đặt một câu hỏi nào ? Những cuộc sống lứa đôi, những ma quỷ vây. Cô đang chiếm ngự cẳ tâm linh tôi. 1 Tôi, ở địa vị anh Ị Nàng nói tiếp. – Cô có ỏ địa vị tôi đâu. – Eric tết dân tộc khmer này !
– Tôi đang tết dân tộc khmer nghe cô đây. Cái phong thái của người dạy thú lịch sự ấy ra chiều vừa ý đối với nàng, một bản nhạc dịu dàng trong những. Tôi thấy mình bỗng dưng lại là một tay tán gái có cỡ.

Nhưng tôi níu chặt lấy chỗ nào níu được, níu lấy cái cơ hội thuận lợi nhất. Tôi thoáng nhìn thấy bóng tôi in trên khung cửa sô của ngôi nhà.

r Tôi có nhiều chỗ ỏ.

You might also like

Leave a Reply