Nguồn cung cấp bao bì uy tín quản lý

Bất kể ai là lỗi khi một gói bị phá hủy trên đường vận chuyển, đổ lỗi luôn luôn phản ánh trên shipper. Chỉ hãy xem đánh giá người dùng trên eBay người bán và đó là dễ dàng để xem người mua cho phản hồi tiêu cực cho người bán khi các gói đến trong điều kiện ít hơn sao. Điều này làm cho việc lựa chọn các nguồn cung cấp chính xác bao bì cho một là trực tuyến cửa hàng tất cả các quan trọng.

Trừ khi một doanh nghiệp trực tuyến bán hàng thực tế không thể hủy diệt, đóng hộp được vận chuyển cho khách hàng là bao jumbo đã qua sử dụng vô cùng quan trọng . Kể từ khi khách hàng không bao giờ nhìn thấy các doanh nghiệp, chỉ ấn tượng mà ông hoặc bà ấy đã làm thế nào nó chạy là gói đến ở bậc cửa của mình. Nếu gói đến bit và miếng, uy tín của người bán sẽ ảnh hưởng.

Nhiều người bán hàng đã học được cách cứng mà vận chuyển một mục 100-pound trong chuối hộp được chọn miễn phí tại các cửa hàng tạp hóa chỉ đơn giản là sẽ không làm việc chi phí cho bao bì sản phẩm. Bất kể số lượng băng được sử dụng trên hộp, các cạnh sắc nét sẽ cắt giảm thông qua trong thời gian quá cảnh. Tệ hơn nữa được nêu ra, hộp có thể đến trên bậc cửa của họ trống rỗng.

Bong bóng bọc và bao bì máy làm cho một sự lựa chọn tuyệt vời để bảo vệ các mặt hàng dễ vỡ có thể bị hư hỏng một cách dễ dàng trong thời gian quá cảnh. Điền vào khoảng trống trong hộp bằng cách sử dụng các đậu phộng đóng gói để bảo vệ tốt nhất. Các tài liệu này là không tốn kém và nhẹ cân nặng vì vậy họ sẽ không thêm nhiều để chi phí cho vận chuyển hàng cho người bán. Họ cung cấp bảo vệ tuyệt vời cho các hình dạng không đều.

Nếu mục là hình vuông hoặc hình chữ nhật, nó có thể có thể tàu bằng cách sử dụng một hộp các tông với cạnh hoặc góc bảo vệ. Các tài liệu này cung cấp đầy đủ đệm mà không đòi hỏi nhiều thời gian để đóng gói các hộp trước khi vận chuyển.

Ghi nhãn nguồn cung cấp tốt có thể biến một hộp các tông bình lịch sử bao bì sản phẩmthường thành một tuỳ chỉnh vận chuyển container. Cho dù một công ty lựa chọn để đặt nhãn preprinted hoặc in chúng bằng cách sử dụng máy in riêng của họ, các nhãn có thể bao gồm logo của công ty và thông tin liên lạc. Khách hàng rất hài lòng với một giao dịch có thể chọn để liên hệ với các doanh nghiệp trực tiếp trong tương lai cho các nhu cầu mới.

Băng súng và hộp đựng có thể tăng tốc độ quá trình đóng gói. Băng chất lượng cao, đảm bảo gói đó vẫn còn đóng cửa cho đến khi nó ở nhà người nhận dự kiến. Băng đó được in dấu với logo của công ty có thể thêm vào không khí của tính chuyên nghiệp.

Thun là một cách tuyệt vời để giữ cho các khoản mục với một phần nhỏ với nhau cho đến khi họ tiếp cận với người mua. Các hạng mục như giỏ quà tặng có thể dễ dàng được bọc với các vật liệu. Súng thổi hơi nóng sau đó được sử dụng để thu hẹp các nhựa vì vậy mà nó phù hợp với các bề mặt không đều để giữ nguyên vẹn tất cả các mục và tại chỗ.

You might also like

Leave a Reply